Translation

To read this page in english or any other language, please see the bottom of this page.

lørdag 11. juni 2011

Marshall Carservice

Som et ledd i å få ned de månedlige utgiftene skal den kjære bilen selges. Derfor har den vært på verksted. Ble ganske paff da jeg hentet bilen og fikk vite at Thomas Marshall, som driver Marshall Carservice ønsker å sponse oss. Kommer godt med og vi setter umåtelig stor pris på støtten!

1 kommentar: